Skip to main content

Forutsigbarhet og forventninger

Taksering og tilstandsvurdering av eiendom

Takst og tilstand

Du får rapporter laget av sertifisert takstmann med medlemskap i Norges takseringsforbund

Uavhengig takstmann

Du får en uavhengig og objektiv takstmann som gjør faglige vurderinger og har full konfidensialitet knyttet til oppdraget. Rådgivning og veiledning underveis er en selvfølge.

Tjenester

  • Tilstandsrapport NS 3600
  • Verdi / lånetakst
  • Skadetaksering
  • Naturskade
  • Forhåndtstakst – byggelån og oppfølging
  • Rådgivning

” Forutsigbarhet og forventningsstyring er viktig for å senke skuldrene”
  • Postadresse
  • Register