Skip to main content

Forutsigbarhet og forventninger

Taksering og tilstandsvurdering av eiendom

Takst og tilstand

Du får rapport laget av sertifisert takstmann med medlemskap i Norges takstingeniørers forbund

Uavhengig takstmann

Du får en uavhengig og objektiv takstmann som gjør faglige vurderinger og har full konfidensialitet knyttet til oppdraget. Rådgivning og veiledning underveis er en selvfølge.

Tjenester

  • Tilstandsrapport NS 3600
  • Verdi / lånetakst
  • Skadetaksering
  • Naturskade
  • Forhåndtstakst – byggelån og oppfølging
  • Rådgivning

” Forutsigbarhet og forventningsstyring er viktig for å senke skuldrene”
  • Postadresse
  • Register