Forutsigbarhet og forventninger

Taksering og tilstandsvurdering av eiendom

Takst og tilstand

Du får rapporter laget av sertifisert takstmann med medlemskap i Norges takseringsforbund

Uavhengig takstmann

Du får en uavhengig og objektiv takstmann som gjør faglige vurderinger og har full konfidensialitet knyttet til oppdraget. Rådgivning og veiledning underveis er en selvfølge.

Tjenester

Boligsalgs- og tilstandsrapporter
Verdi og lånetakst
Forhåndstakst – byggelån og oppfølging.
Skadetaksering
Rådgivning 


” Forutsigbarhet og forventningsstyring er viktig for å senke skuldrene”
  • Postadresse
  • Register

© 2021 - Totas AS